Centre de Conservació de Fauna

Afavorim la conservació de la biodiversitat mitjançant la cria en captivitat d’espècies clau per l’ecosistema.

Molí del Fort

 Centre de Conservació de Fauna

Centre de la cria en captivitat del cranc de riu

El cranc de riu (Austropotamobius pallipes) és una espècie en perill de extinció. Degut principalment a la fragmentació i alternació els seus hàbitats, a l’alliberament d’espècies exòtiques invasores i als efectes del canvi climàtic. Gràcies als exemplars que es crien en aquest espai podem ajudar en la supervivència de l’espècie mitjançant repoblacions anuals que es realitzen en diferents cursos fluvials.

Centro de ictiofauna continental

Aquest projecte busca criar els peixos ciprínids autòctons per afavorir la viabilitat poblacional d’aquestes espècies. La ictiofauna dels nostres rius esta cada vegada més amenaçada. Aquesta amenaça està causada pels factors naturals (riuades, sequeres, etc) i pels factors antròpics (contaminació de les aigües, introducció d’espècies exòtiques, l’alteració del règim hídric, entre d’altres). 

Colomar per l’àguila cuabarrada

A l’entorn del Molí del Fort nidifica una parella d’àguiles cuabarrada (Aquila fasciata). Aquesta parella destaca pel seu baix èxit reproductiu, que prové principalment per la manca d’aliment a prop del niu. El colomar té com objectiu ser un punt de suport alimentari per aquesta espècie i evitar que la parella faci diàriament grans desplaçament en busca de preses.

Centre de la cria en captivitat de la tortuga de rierol

Aquest centre s’ha construït per criar tortugues de rierol (Mauremys leprosa) amb l’objectiu de realitzar un control biològic del cranc vermell americà (Procambarus clarkii). El control biològic és una eina de gestió que contribuirà en l’eradicació del cranc vermell americà i en la recuperació de les poblacions de les tortugues de rierol, antigament presents en gairebé tots els rius de Catalunya.

Centre de recol·lecció d’espècies exòtiques invasores

Som un centre col·laborador amb la Generalitat de Catalunya per recol·lectar totes els espècies exòtiques invasores que estiguin dels del “Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras”. La nostra tasca és fer de intermediaris entre la ciutadania i l’Administració. Qualsevol persona ens pot entregar un animal exòtic i nosaltres realitzem els tràmits pertinents amb l’Administració (crear fitxa, deixar-lo en quarantena, realitzar una inspecció veterinària, etc.).

Contacta’ns

Tant si desitges formar part de al Molí de l’Fort com a voluntari, fer una donació, rebre informació de les nostres activitats o notificar-nos d’alguna incidència mediambiental, des d’aquí pots contactar-nos.

Moli del Fort, s/n
43459 Farena
Tarragona