Condicionament d’un espai per la cria del Barb Cua-roig

Escrito por Molí Del Fort

8 de novembre de 2022

Condicionament d’un espai per la cria del Barb Cua-roig

 El barb cua-roig és una espècie endèmica del Nord-Est de la Península Ibèrica. Està catalogada  com espècie Vulnerable tant a la categoria global de la IUCN com en la categoria IUCN Spain.  Inclosa en l’Annex V de la Directiva Hàbitats i en la categoria R del Llibre Vermell dels  Vertebrats d’Espanya. 

Fotografies d’alguns exemplars de barb capturats durant la gestió de control EEI.

Aquesta actuació tracta de realitzar una prova pilot per valorar si és factible desenvolupar una  cria en captivitat de barb cua-roig en les instal·lacions del Centre de fauna del Moli del Fort.

L’actuació tracta de condicionar les dues basses petites com a prova pilot i amb la introducció de pocs  individus per tal de valorar la viabilitat reproductora en les condicions que ofereix aquest espai i detectar possibles mancances a l’hora d’enriquir la bassa.  

Pel condicionament, s’han utilitzat còdols del riu i sorra per tapar el formigó de terra de les  basses i s’han plantat espècies autòctones pròpies del riu Brugent per tal de naturalitzar al  màxim l’espai. En cada bassa s’introduiran 2 mascles i 5 femelles com a màxim. D’aquesta  manera no hi haurà gaire competència intraespecífica que pugui esbiaixar els resultats. 

Si tot surt bé, tal i com passa amb el centre del cranc de riu autòcton, en un futur es podrà  condicionar la bassa gran i es podran realitzar grans aportaments d’individus a la Generalitat  de Catalunya pel repoblament dels rius de Catalunya. 

 Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la subvenció als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies.

Abans de l’actuació
Aportació de còdols i plantes

Acabat aportacions enriquiment ambiental de les basses.

Campanya trampeig vespa Velutina

Ha començat l'època de trampeig de reines fundadores de la vespa velutina o també coneguda com a vespa asiàticaFa anys...