Control de la població de cranc senyal

Escrito por Molí Del Fort

4 de maig de 2023

Control de la població de cranc senyal

L’Associació Molí del Fort té com a principal finalitat conservar el patrimoni natural i la biodiversitat. Un dels projectes que actualment realitza és la gestió d’espècies exòtiques invasores (EEI) al riu Brugent.

Els treballs de control d’EEI estan centrats en el visó americà (Neovison vison), el cranc vermell (Procambarus clarkii) i la tortuga de florida (Trachemys sp.) atès que són les principals espècies conegudes i presents a la vall del riu Brugent que representen una amenaça per les espècies autòctones com el cranc de riu autòcton. No obstant això, durant l’execució dels treballs de control del visó americà, els tècnics de l’entitat van localitzar restes d’una depredació de cranc que no correspon a cap dels presents al riu Brugent, aquest rastre va ser una sorpresa i va generar una sospita preocupant atès que es tractava de l’arribada del cranc senyal (Pacifastacus leniusculus) al riu Brugent, una nova espècie invasora localitzada en aquest paratge natural i amb un potencial invasor més agressiu que el cranc vermell americà. 

Donada la troballa, els tècnics de l’entitat varen realitzar un primer mosterig per valorar el tram de riu afectat per aquesta espècie invasora. Es va poder observar que, avui dia, aquesta espècie es troba localitzada en uns dos km de riu

La proposta que es presenta a continuació consisteix en millorar l’hàbitat ripari del riu Brugent mitjançant el descast poblacional del cranc senyal utilitzant diferents tècniques i metodologies. El projecte pretén fer una primera i necessària actuació per tal d’evitar que aquesta espècie arribi a la zona on habita el cranc de riu autòcton. 

La població de cranc de riu autòcton del riu Brugent és una de les poques poblacions d’aquesta espècie que es manté en bon estat de conservació de tota la demarcació del Camp de Tarragona.

El riu Brugent és una Reserva Natural Fluvial de Catalunya (Codi ES100RNF050001), ubicada íntegrament dins el PEIN de les Muntanyes de Prades. És un riu torrencial de règim permanent. Forma part de la conca hídrica del riu Francolí, pel que fa al cabal és el seu afluent més important. Té una llargada d’aproximadament de 15 km i separa les comarques del Baix Camp, Alt Camp i Conca de Barberà. 

Les cingleres i el bosc de ribera del Brugent conformen un patrimoni natural molt singular. Hi són presents més de 30 espècies protegides de flora i fauna, entre les quals es troben les totes les espècies autòctones objectiu d’aquest projecte.

Una de les problemàtiques més importants d’aquest riu és la presència d’espècies exòtiques invasores. El visó americà està present en tot el seu recorregut, mentre que les tortugues exòtiques, el cranc vermell  es troben a la part baixa del riu, en l’aiguabarreig amb el riu Francolí i el cranc senyal es troba a la part mitjana-baixa del riu. La presència d’aquestes espècies provoca que les poblacions de cranc de riu estiguin constantment amenaçades.

Cranc senyal (Pacifastacus leniusculus)

Aquesta espècie està catalogada com espècie exòtica invasora en el “Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras” regulat pel Real Decreto 630/2013, del 2 d’agost. 

El cranc senyal és originari de Nord-Amèrica. Es va introduir en  granges de cria de cranc senyal (astacifactories) per l’interès gastronòmic com a substitut de l’autòcton. Ara bé, els alliberaments intencionats i els escapaments des de les astacifactories, va provocar la seva expansió per diferents rius, basses i rierols de la Península Ibèrica.

Aquesta espècie de cranc és portadora de l’afanomicosi. Molt perillosa i mortal pel cranc de riu autòcton. A més, competeix directament amb el cranc de riu autòcton provocant el seu desplaçament i impedint la seva recolonització.

Objectius

L’objectiu principal del projecte és afavorir la biodiversitat de la Reserva Natural Fluvial del riu Brugent mitjançant actuacions de control d’espècies exòtiques invasores.

Els objectius específics són el següents:

-Disminuir la població del cranc senyal en el riu Brugent i evitar la confluència amb el cranc de riu autòcton.

-Valorar la millor tècnica i metodologia a utilitzar per fer front a aquesta espècie invasora.

-Calcular la densitat poblacional del cranc senyal i la seva àrea de dispersió.

-Donar a conèixer l’impacte que ocasionen les espècies exòtiques invasores al medi natural.

 “Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona”.

Concepte: Línia 1 – Execució de projectes

Pressupost Elegible: 22.500,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 22.500,00 euros

Campanya trampeig vespa Velutina

Ha començat l'època de trampeig de reines fundadores de la vespa velutina o també coneguda com a vespa asiàticaFa anys...