“Vermicompost”, hummus de llombriu.

Escrito por Molí Del Fort

28 d'abril de 2021

“Vermicompost”, hummus de llombriu.

La matèria orgànica (restes de menjar, fems de equins, restes de poda) totalment descomposta per les llombrius, que ajuden a diluir certs minerals i així aconseguim un sòl ric en nutrients. Això facilita la ventilació i la retenció de l’aigua. Tot això és gràcies als excrements dels cucs de terra que fan que la terra tingui molt més fòsfor, potassi, magnesi i calci.